Podle zpracování se med dělí na:

Vytočený med - odběr ze včelích pláství prováděn odstřeďováním odvíčkovaných plástů v tzv. medometu.
Plástečkový med - prodává se v uzavřených celých plástech nebo částech plástů tak, jak jej včely uložily a zavíčkovaly.
Pastový med - po řízené krystalizaci medu se krystaly medu drtí mezi dvěma koly (většinou z mramoru). Med je upravován do pastové konzistence, bez jakýchkoliv chemických přísad.
Lisovaný med - odběr se prováděn lisováním plástu bez plodu za použití mírného tepla. Teplota, při které je proces prováděn, musí být nižší než 45°C, aby nedošlo ke znehodnocení medu.
Vykapaný med - odběr je prováděn vykapáním odvíčkovaných plástů bez plodu.

V České republice se med získává výlučně vytočením, případně jako plástečkový (uzavřený v plástech bez plodu). Pokud se jedná o jiný než vytočený med, musí být tato informace uvedena na etiketě obalu.

Květový med

Barva květového medu je vodově čistá případně lehce nazelenalá (u akátového medu), slabě žlutá až zlatavě žlutá (u řepkového a lipového medu).
Květové medy jsou velmi lehce stravitelné. Vzhledem k vysokému obsahu glukózy rychle krystalizují (často i několik dní po vytočení).

Medovicový (lesní) med

Barva medovicového medu je tmavě hnědá až červenohnědá. Má vyzrálejší aroma a ostřejší chuť.
Medovicový med se získává hlavně z hmyzem přefiltrované mízy rostlin a má vysoký obsah minerálních látek (hlavně draslíku, hořčíku, fosforu) a baktericidně působících látek.
Vzniká převážně v letních měsících.
Medovicový med má vyšší procento zastoupení fruktózy než glukózy, proto pomalu krystalizuje

Pastový med

Nektarové (květové) medy rychle krystalizují, protože v nich převažuje glukóza (jednoduchý cukr).
Pastový med si naopak zachovává konzistenci krému po dlouhou dobu.
Přesto obsahuje všechny biologicky aktivní látky, jako jsou enzymy, vitamíny a minerální látky.
Medovicový pastový med má chuťově blíže k medovicovému medu, květový pastový podobně ke květovému.

Pastování je proces urychlení krystalizace, kdy místo velkých krystalů vznikají stovky drobných.
Pastování se provádí pouze mícháním při snížené teplotě!